#1 August 22, 2019 9:10pm

sontung
Member
Registered: August 22, 2019
Posts: 1

Làm chuyên đề tốt nghiệp khái niệm và lợi ích của việc tạo động lực là

Làm chuyên đề tốt nghiệp khái niệm và lợi ích của việc tạo động lực làm việc
Luận Văn Việt chia sẻ đến bạn khái niệm và lợi ích của việc tạo động lực làm việc. Trong trường hợp bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.
1. Khái niệm động lực làm việt
Định nghĩa theo từ điển tiếng Anh Longman: “động lực làm việc là một động lực có thức hay vô thức khơi dậy và hướng hành động vào việc đạt được một mục tiêu mong đợi”
giá viết luận văn thạc sĩ
Động lực làm việc gồm cả yếu tố hữu hình và vô hình.
Yếu tố hữu hình phổ biến chính là tiền
Các yếu tố vô hình có khả năng mang lại những kết quả vượt xa kỳ vọng của doanh nghiệp. Các yếu tố vô hình có thể kể đến như: sự tôn trọng của doanh nghiệp và đồng nghiệp, các nỗ lực đóng góp được ghi nhận xứng đáng, được tạo điều kiện chứng minh năng lực bản thân và hoàn thiện chính mình.
2. Lợi ích của việc tạo động lực làm việc
Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là:
Hiệu quả làm việc=f (năng lực * động lực).
Theo ý kiến của các chuyên gia Trung tâm đào tạo INPRO và những người làm Nghề nhân sự thì đối với nguồn nhân lực tại Việt Nam, tỷ lệ trong phép toán này luôn là: động lực lớn hơn năng lực
Nghiên cứu về quản lý đổi mới phương pháp dạy học
Do đó nhiệm vụ của nhà quản lý là khơi nguồn động lực và xây dựng một hệ thống động viên có hiệu quả nhằm:
Khai thác và sử dụng năng lực cá nhân tốt nhất
Khai thác năng lực tiềm ẩn của cá nhân
Xác định khả năng và tăng hiểu biết của nhân viên
Làm việc hăng say hơn, muốn làm việc hơn
Tạo cơ hội cho nhân viên tự khẳng định mình
Các nhân tố có thể triệt tiêu động cơ làm việc của nhân viên.
Gây không khí làm việc căng thẳng trong công ty.
Đặt ra những đòi hỏi không rõ ràng đối với hoạt động của nhân viên.
Soạn thảo quá nhiều qui định không cần thiết buộc nhân viên thực hiện.
Yêu cầu nhân viên tham dự những cuộc họp không hiệu quả.
Làm gia tăng sự đua tranh nội bộ giữa các nhân viên.
Che giấu những thông tin quan trọng liên quan đến công việc của nhân viên.
Chỉ trích chứ không góp ý xây dựng.
Nhân nhượng đối với những cá nhân làm việc không hiệu quả, vì thế những nhân viên làm việc hiệu quả cảm thấy bị lợi dụng.
Đối xử không công bằng với các nhân viên.
Sử dụng lao động chưa phù hợp với trình độ của nhân viên.
Còn dưới đây là ví dụ về các nhân tố có thể tạo động cơ làm việc thật sự giúp nhân viên phát huy khả năng của họ.
Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.
Nếu nhân viên của bạn phải làm một công việc đơn điệu và nhàm chán, bạn hãy tìm cách bổ sung thêm cho họ một chút hài hước và sự đa dạng.
Cho phép nhân viên tự do chọn lựa cách thực hiện công việc của họ.
Khuyến khích việc chịu trách nhiệm cá nhân, đồng thời tạo ra các cơ hội thăng tiến trong công ty.
Đẩy mạnh việc giao lưu và hoạt động đội nhóm.
Tránh những chỉ trích cá nhân gay gắt.
Cho phép nhân viên chủ động trong công việc.
Thiết lập các mục tiêu và nhiệm vụ mang tính thách thức cho tất cả nhân viên.
Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá phản ánh được sự gia tăng hiệu quả hoạt động.
Bằng cách loại ra những yếu tố triệt tiêu động cơ làm việc và thêm vào những yếu tố thúc đẩy động cơ làm việc, bạn sẽ gợi mở được những mong muốn tự nhiên của nhân viên để họ làm việc với động cơ và hiệu quả cao nhất. Dưới đây là những mong muốn đó:
Mong muốn hoạt động
Mong muốn sở hữu
Mong muốn quyền lực
Mong muốn khẳng định
Mong muốn thu nhập đảm bảo cuộc sống sung túc
Mong muốn thành đạt
Mong muốn được thừa nhận
Mong muốn làm được việc có ý nghĩa
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Việt. Về giá viết luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.
xem thêm:

Last edited by sontung (March 9, 2020 2:08am)

Offline

#2 September 7, 2019 7:01am

timbuckingham
Administrator
From: Baltimore, MD
Registered: April 2, 2012
Posts: 925

Re: Làm chuyên đề tốt nghiệp khái niệm và lợi ích của việc tạo động lực là

You'd need to do some fairly complicated URL route checking in your default.php to have multiple depth levels like that. You'd want to first check the length of $bigtree["commands"] to see if it is 2. If so you'd check $bigtree["commands"][1] for the route of the photo. You'd then look up the category based on that route. Then you'd look up the parent category based on $bigtree["commands"][0] and make sure that the parent category matches the parent category of $bigtree["commands"][1]. If you support depths even deeper than that you'd just want to iterate down the array verify the parent is correct (and exists) and if not you'd call $cms->catch404(); to trigger the 404 page (to prevent random URLs from being indexed by Google).

After all the verification is done, you'd just draw your category page based on whatever the last command is.

Sorry for the delay on responding here -- the forum has been failing to email me properly.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB

The Discussion Forum is not available on displays of this size.